Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk schenkt SRD 20.000 aan Stichting 1 voor 12

Vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk schenkt SRD 20.000 aan Stichting 1 voor 12. De organisatie heeft uitgelegd aan de vp dat een opvangcentrum ‘Yepi de Ete’ zal worden opgezet voor daklozen. In dit centrum zal door resocialisatie de zelfredzaamheid van hen worden vergroot, waardoor ze gezond kunnen terugkeren in de maatschappij. 
De vp is zeer ingenomen met de activiteiten van de Stichting 1 voor 12 en heeft daarom de ondersteuning toegezegd voor het uitvoeren van sociale projecten, meldt het directoraat Volkscommunicatie van de vp. Het plan voor de bouw van het centrum, is reeds uitgewerkt, en is ook aan Brunswijk overhandigd.
De vp beloofde de Stichting 1 voor 12 dat in de vergadering van de Raad van Ministers woensdag de plannen van de stichting op de agenda geplaatst zullen worden. Er zal verder ondersteuning gevraagd worden van de ministeries van Volksgezondheid, Sociale zaken en Volkshuisvesting, Justitie en Politie. Ook een managementteam zal worden gevormd om het proces, vanaf de voorbereidingen tot aan de oplevering van het centrum te begeleiden.