Ondernemer in de Toerisme branche

Langs de weg tussen Moengo en Albina heb ik een vakantiepark opgezet.

Als het straks storm gaat lopen met toeristen, dan hebben we daar schoonmakers nodig, dat geeft werkgelegenheid en de inkomsten zijn ook een bijdrage aan de overheidskas, want de toeristen brengen deviezen binnen. Dat zijn zo mijn ideeën.

Het toeristenpark is al grotendeels af, er moet alleen nog een zwembad komen.