Voorzitter Algemene Bevrijdings & Ontwikkelings partij, ABOP

De partij heeft als algemene doelen:

  1. Het organiseren van het Surinaams volk in haar strijd naar nationale bevrijding en duurzame ontwikkeling.
  2. Een gelijke en rechtvaardige spreiding van welvaart en welzijn binnen de Surinaamse samenleving.
  3. Het bevorderen van een duurzame en evenwichtige ontwikkeling;
  4. Het bevorderen van een welvarende en sociaalrechtvaardige samenleving;
  5. Het verwezenlijken en waarborgen van de nationale eenheid onder het Surinaamse volk;
  6. Het waarborgen van de politieke en economische zelfstandigheid van Suriname;
  7. Het bevorderen van natievorming;
  8. Het bevorderen van internationale samenwerking met alle volkeren die streven naar vrede en ontwikkeling;
  9. Het in stand houden van de democratischae Rechtsstaat;
  10. Een transparante bestuurlijke orde gebaseerd op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

    ONZE POLITIEKE IDEOLOGIE

De ABOP is een organisatie die zich baseert op de democratische principes vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Duurzame ontwikkeling ligt aan de basis van kwaliteitsverbetering voor het leven, nu en in de toekomst.